ToString

BorderParameters.ToString method

Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürBorderParameters .

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Bunu temsil eden bir dizeBorderParameters.

Ayrıca bakınız