Width

BorderParameters.Width property

Kenar genişliği. Varsayılan değer: 0. Görünür değeri false olarak ayarlanırsa yoksayılır.

public Unit Width { get; set; }

Ayrıca bakınız