CaptionParameters

CaptionParameters class

Altyazı parametreleri.

public class CaptionParameters

Özellikleri

İsimTanım
Alignment { get; set; }Altyazı testi yatay hizalama. Varsayılan değer: StringAlignment.Center.
Font { get; }Başlık yazı tipi. Varsayılan değer: Arial 8pt normal.
NoWrap { get; set; }Metin içinde sözcük kaydırmaları (satır sonları) belirtin. Varsayılan değer: false.
Padding { get; set; }Captions paddings. CaptionAbove için varsayılan değer: 5pt 5pt 0 5pt. CaptionBelow için varsayılan değer: 0 5pt 5pt 5pt.
Text { get; set; }Başlık metni. Varsayılan değer: boş dize.
TextColor { get; set; }Başlık metni rengi. Varsayılan değer: Color.Black.
Visible { get; set; }Altyazı metni görünürlüğü. Varsayılan değer: false.

Ayrıca bakınız