CodabarChecksumMode

CodabarChecksumMode enumeration

Codabar için sağlama toplamı algoritmasını belirtir

public enum CodabarChecksumMode

değerler

İsimDeğerTanım
Mod100Codabar için Mod 10 algoritmasını belirtir.
Mod161Codabar için Mod 16 algoritmasını belirtir (önerilen AIIM).

Ayrıca bakınız