CodabarChecksumMode

CodabarChecksumMode enumeration

Codabar için sağlama toplamı algoritmasını belirtir

public enum CodabarChecksumMode

değerler

İsim Değer Tanım
Mod10 0 Codabar için Mod 10 algoritmasını belirtir.
Mod16 1 Codabar için Mod 16 algoritmasını belirtir (önerilen AIIM).

Ayrıca bakınız