CodabarParameters

CodabarParameters class

Codabar parametreleri.

public class CodabarParameters

Özellikleri

İsimTanım
CodabarChecksumMode { get; set; }Codabar barkodları için sağlama toplamı algoritmasını alın veya ayarlayın. Varsayılan değer: CodabarChecksumMode.Mod16. Sağlama toplamı hesaplamasını etkinleştirmek için EnableChecksum.Yes değerini EnableChecksum. özelliğine ayarlayın.CodabarChecksumMode .
CodabarStartSymbol { get; set; }Codabar sembolojisinin başlangıç sembolü (karakteri). Varsayılan değer: CodabarSymbol.A
CodabarStopSymbol { get; set; }Codabar sembolojisinin durdurma sembolü (karakteri). Varsayılan değer: CodabarSymbol.A

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürCodabarParameters .

Ayrıca bakınız