CodabarSymbol

CodabarSymbol enumeration

Codabar barkod belirtiminin başlatma veya durdurma sembolünü belirtir.

public enum CodabarSymbol : short

değerler

İsim Değer Tanım
A 65 Codabar barkod belirtiminin başlangıç veya bitiş sembolü olarak A karakterini belirtir.
B 66 Codabar barkod spesifikasyonunun başlangıç veya bitiş sembolü olarak B karakterini belirtir.
C 67 Codabar barkod spesifikasyonunun başlangıç veya bitiş sembolü olarak C karakterini belirtir.
D 68 Codabar barkod spesifikasyonunun başlangıç veya bitiş sembolü olarak D karakterini belirtir.

Ayrıca bakınız