CodabarSymbol

CodabarSymbol enumeration

Codabar barkod belirtiminin başlatma veya durdurma sembolünü belirtir.

public enum CodabarSymbol : short

değerler

İsimDeğerTanım
A65Codabar barkod belirtiminin başlangıç veya bitiş sembolü olarak A karakterini belirtir.
B66Codabar barkod spesifikasyonunun başlangıç veya bitiş sembolü olarak B karakterini belirtir.
C67Codabar barkod spesifikasyonunun başlangıç veya bitiş sembolü olarak C karakterini belirtir.
D68Codabar barkod spesifikasyonunun başlangıç veya bitiş sembolü olarak D karakterini belirtir.

Ayrıca bakınız