QuietZoneRightCoef

Code16KParameters.QuietZoneRightCoef property

xDimension. içindeki sağ sessiz bölgenin boyutu Varsayılan değer: 1, yani xDimension = 2 piksel ise sağ sessiz bölgeden 2 piksel olacaktır.

public int QuietZoneRightCoef { get; set; }

Ayrıca bakınız