CouponParameters

CouponParameters class

Kupon parametreleri. UpcaGs1DatabarCoupon, UpcaGs1Code128Coupon. için kullanılır

public class CouponParameters

Özellikleri

İsimTanım
SupplementSpace { get; }Ana BarCode ile ek BarCode arasındaki boşlukUnit değer.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürCouponParameters .

Ayrıca bakınız