CouponParameters

CouponParameters class

Kupon parametreleri. UpcaGs1DatabarCoupon, UpcaGs1Code128Coupon. için kullanılır

public class CouponParameters

Özellikleri

İsim Tanım
SupplementSpace { get; } Ana BarCode ile ek BarCode arasındaki boşlukUnit değer.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürCouponParameters .

Ayrıca bakınız