DataBarParameters

DataBarParameters class

Veri çubuğu parametreleri.

public class DataBarParameters

Özellikleri

İsim Tanım
AspectRatio { get; set; } 2D BarCode modülünün Yükseklik/Genişlik oranı. DataBar yığılmış için kullanılır.
Columns { get; set; } Sütun sayısı.
Is2DCompositeComponent { get; set; } DataBar barkodu ile 2B bileşik bileşenin bayrağını etkinleştirir
IsAllowOnlyGS1Encoding { get; set; } Bu bayrak ayarlanırsa, Databar barkod türleri için yalnızca GS1 kodlama standardına izin verir
Rows { get; set; } Satır sayısı.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürDataBarParameters .

Ayrıca bakınız