DataMatrixEncodeMode

DataMatrixEncodeMode enumeration

DataMatrix kodlayıcının kodlama modu, varsayılan olarak Auto

public enum DataMatrixEncodeMode

değerler

İsim Değer Tanım
Auto 0 Datamatrix kodlaması için en iyi kodlama modunu otomatik olarak seçin
ASCII 1 Her bayt için bir alfasayısal veya iki sayısal karakter kodlar
Full 6 8 bitlik değerleri kodlayın
Custom 7 BarcodeGenerator.Parameters.Barcode.DataMatrix.CodeTextEncoding içinde belirtilen kodlamayla kodlayın
C40 8 C40 kodlamasını kullanır. Büyük harf alfasayısal, Küçük harf ve özel karakterleri kodlar
Text 9 Metin kodlamasını kullanır. Küçük harf alfanümerik, Büyük harf ve özel karakterleri kodlar
EDIFACT 10 EDIFACT kodlamasını kullanır. Karakter başına altı bit kullanır, rakamları, büyük harfleri ve birçok noktalama işaretini kodlar, ancak küçük harfleri desteklemez.
ANSIX12 11 ANSI X12 kodlamasını kullanır.
ExtendedCodetext 12 ExtendedCodetext modu, codetext içindeki kodlama şemalarının manuel olarak değiştirilmesine izin verir.

Ayrıca bakınız