DataMatrixEncodeMode

DataMatrixEncodeMode enumeration

DataMatrix kodlayıcının kodlama modu, varsayılan olarak Auto

public enum DataMatrixEncodeMode

değerler

İsimDeğerTanım
Auto0Datamatrix kodlaması için en iyi kodlama modunu otomatik olarak seçin
ASCII1Her bayt için bir alfasayısal veya iki sayısal karakter kodlar
Full68 bitlik değerleri kodlayın
Custom7BarcodeGenerator.Parameters.Barcode.DataMatrix.CodeTextEncoding içinde belirtilen kodlamayla kodlayın
C408C40 kodlamasını kullanır. Büyük harf alfasayısal, Küçük harf ve özel karakterleri kodlar
Text9Metin kodlamasını kullanır. Küçük harf alfanümerik, Büyük harf ve özel karakterleri kodlar
EDIFACT10EDIFACT kodlamasını kullanır. Karakter başına altı bit kullanır, rakamları, büyük harfleri ve birçok noktalama işaretini kodlar, ancak küçük harfleri desteklemez.
ANSIX1211ANSI X12 kodlamasını kullanır.
ExtendedCodetext12ExtendedCodetext modu, codetext içindeki kodlama şemalarının manuel olarak değiştirilmesine izin verir.

Ayrıca bakınız