DataMatrixParameters

DataMatrixParameters class

DataMatrix parametreleri.

public class DataMatrixParameters

Özellikleri

İsimTanım
AspectRatio { get; set; }2D Barkod modülünün Yükseklik/Genişlik oranı.
CodeTextEncoding { get; set; }Codetext kodlamasını alır veya ayarlar. Varsayılan değer: UTF-8
Columns { get; set; }Sütun sayısı.
DataMatrixEcc { get; set; }Bir Datamatrix ECC türü alır veya ayarlar. Varsayılan değer: DataMatrixEccType.Ecc200.
DataMatrixEncodeMode { get; set; }Datamatrix barkodunun kodlama modu. Varsayılan değer: DataMatrixEncodeMode.Auto.
MacroCharacters { get; set; }Makro Karakterleri 05 ve 06 değerleri özel modlarda daha kompakt kodlama elde etmek için kullanılır. Yalnızca DataMatrixEccType.Ecc200 veya DataMatrixEccType.EccAuto. EncodeTypes ile kullanılamaz.GS1DataMatrix Varsayılan değer: MacroCharacters.None_x.
Rows { get; set; }Satır sayısı.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürDataMatrixParameters .

Ayrıca bakınız