DotCodeParameters

DotCodeParameters class

DotCode parametreleri.

public class DotCodeParameters

Özellikleri

İsim Tanım
AspectRatio { get; set; } 2D Barkod modülünün Yükseklik/Genişlik oranı.
DotCodeMask { get; set; } Dotcode barkod maskesi. Varsayılan değer: -1.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürDotCodeParameters .

Ayrıca bakınız