ExtCodetextBuilder

ExtCodetextBuilder class

Genişletilmiş Kod Metni Modunun otomatik kod metni üretimi için yardımcı sınıf

public abstract class ExtCodetextBuilder

yöntemler

İsimTanım
AddECICodetext(ECIEncodings, string)Genişletilmiş Kanal Tanımlayıcı ile kod metni ekler
AddPlainCodetext(string)Genişletilmiş kod metni öğelerine düz kod metni ekler
virtual Clear()Genişletilmiş kod metni öğelerini temizler
abstract GetExtendedCodetext()Nesil öğeleri listesinden genişletilmiş kod metni oluşturun

Ayrıca bakınız