FontUnit

FontUnit class

Yazı tipi yüzü, boyutu ve stil öznitelikleri dahil olmak üzere metin için belirli bir biçimi tanımlar burada boyut Birim değeri özelliğindedir.

public sealed class FontUnit

Özellikleri

İsimTanım
FamilyName { get; set; }Bu Yazı Tipinin yüz adını alır veya ayarlar.
Size { get; }Bu FontUnit’in boyutunu Birim değerinde alır veya ayarlar.
Style { get; set; }Bu FontUnit. için stil bilgilerini alır veya ayarlar

Örnekler

Bu örnek, bir BarCode görüntüsünün nasıl oluşturulacağını ve kaydedileceğini gösterir.

[C#]
 using (BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128))
 {
   generator.CodeTextStyle.Font.Style = FontStyle.Italic;
   generator.CodeTextStyle.Font.Size.Point = 18;
   generator.Save("test.png");
 }

Ayrıca bakınız