GS1CompositeBarParameters

GS1CompositeBarParameters class

GS1 Bileşik çubuk parametreleri.

public class GS1CompositeBarParameters

Özellikleri

İsimTanım
LinearComponentType { get; set; }Doğrusal bileşen türü
TwoDComponentType { get; set; }2B bileşen türü

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürDataBarParameters .

Ayrıca bakınız