GS1CompositeBarParameters

GS1CompositeBarParameters class

GS1 Bileşik çubuk parametreleri.

public class GS1CompositeBarParameters

Özellikleri

İsim Tanım
LinearComponentType { get; set; } Doğrusal bileşen türü
TwoDComponentType { get; set; } 2B bileşen türü

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürDataBarParameters .

Ayrıca bakınız