ITF14BorderType

ITF14BorderType enumeration

ITF14 barkodun kenarlık türü

public enum ITF14BorderType

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Barkodu çevreleyen kenarlık yok
Frame 1 Barkodu çevreleyen çerçeve
Bar 2 Barkodu çevreleyen iki yatay çubuk
FrameOut 3 Barkodu çevreleyen çerçeve. Barkodun dışına çizilmiştir ve height değerini etkilemez.
BarOut 4 Barkodu çevreleyen iki yatay çubuk. Barkodun dışına çizilmiştir ve height değerini etkilemez.

Ayrıca bakınız