ITFParameters

ITFParameters class

ITF parametreleri.

public class ITFParameters

Özellikleri

İsimTanım
ItfBorderThickness { get; set; }Birim değerinde bir ITF kenarlığı (taşıyıcı çubuk) kalınlığı alır veya ayarlar. Varsayılan değer: 12pt.
ItfBorderType { get; set; }ITF barkodunun kenarlık türü. Varsayılan değer: ITF14BorderType.Bar.
QuietZoneCoef { get; set; }xDimension. içindeki sessiz bölgelerin boyutu Varsayılan değer: 10, yani xDimension = 2 piksel ise sessiz bölgelerden 20 piksel olacaktır.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürITFParameters .

Ayrıca bakınız