PatchCodeParameters

PatchCodeParameters class

Yama Kodu parametreleri.

public class PatchCodeParameters

Özellikleri

İsimTanım
ExtraBarcodeText { get; set; }Sayfa modunda PatchCode oluşturulduğunda, fazladan bir QR barkodu için kod metnini belirtir.
PatchFormat { get; set; }PatchCode biçimi. Tek bir PatchCode oluşturmak için PatchOnly’yi seçin. Kenarlık olarak PatchCodes ile Yama sayfası oluşturmak için sayfa biçimini kullanın. Varsayılan değer: PatchFormat.PatchOnly

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürPatchCodeParameters .

Ayrıca bakınız