PatchCodeParameters

PatchCodeParameters class

Yama Kodu parametreleri.

public class PatchCodeParameters

Özellikleri

İsim Tanım
ExtraBarcodeText { get; set; } Sayfa modunda PatchCode oluşturulduğunda, fazladan bir QR barkodu için kod metnini belirtir.
PatchFormat { get; set; } PatchCode biçimi. Tek bir PatchCode oluşturmak için PatchOnly’yi seçin. Kenarlık olarak PatchCodes ile Yama sayfası oluşturmak için sayfa biçimini kullanın. Varsayılan değer: PatchFormat.PatchOnly

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürPatchCodeParameters .

Ayrıca bakınız