PatchFormat

PatchCodeParameters.PatchFormat property

PatchCode biçimi. Tek bir PatchCode oluşturmak için PatchOnly’yi seçin. Kenarlık olarak PatchCodes ile Yama sayfası oluşturmak için sayfa biçimini kullanın. Varsayılan değer: PatchFormat.PatchOnly

public PatchFormat PatchFormat { get; set; }

Ayrıca bakınız