ToString

PatchCodeParameters.ToString method

Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürPatchCodeParameters .

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Bunu temsil eden bir dizePatchCodeParameters.

Ayrıca bakınız