QREncodeMode

QREncodeMode enumeration

QR barkodları için kodlama modu. Latin sembolleri veya rakamları için CodeTextEncoding = Encoding.UTF8 ve Unicode sembolleri için Utf8BOM ile Auto kullanılması önerilir.

public enum QREncodeMode

değerler

İsimDeğerTanım
Auto0Kod metnini Unicode olmayan karakter kümesi olarak kodlayın. Herhangi bir Unicode karakteri varsa, kod metni CodeTextEncoding. içinde ayarlanan değerle kodlanacaktır.
Bytes1Kod metnini düz bayt olarak kodlayın. Herhangi bir Unicode karakteri algılarsa, karakter önce alt bayt olmak üzere iki bayt olarak kodlanır.
Utf8BOM2İlk ByteOfMark karakteriyle UTF8 kodlamasıyla kod metnini kodlayın.
Utf16BEBOM3İlk ByteOfMark karakteriyle UTF8 kodlamasıyla kod metnini kodlayın. Bazı barkod tarayıcılarda sorun olabilir.
ECIEncoding4ECIEncoding özelliğinde ayarlanan değerle kod metnini kodlayın. Bazı eski (2006 öncesi) barkod tarayıcılarda sorun olabilir.
ExtendedCodetext5FNC1 birinci konumu, FNC1 ikinci konumu ve çoklu ECI modlarını destekleyen Genişletilmiş Kanal modu.

Ayrıca bakınız