QREncodeMode

QREncodeMode enumeration

QR barkodları için kodlama modu. Latin sembolleri veya rakamları için CodeTextEncoding = Encoding.UTF8 ve Unicode sembolleri için Utf8BOM ile Auto kullanılması önerilir.

public enum QREncodeMode

değerler

İsim Değer Tanım
Auto 0 Kod metnini Unicode olmayan karakter kümesi olarak kodlayın. Herhangi bir Unicode karakteri varsa, kod metni CodeTextEncoding. içinde ayarlanan değerle kodlanacaktır.
Bytes 1 Kod metnini düz bayt olarak kodlayın. Herhangi bir Unicode karakteri algılarsa, karakter önce alt bayt olmak üzere iki bayt olarak kodlanır.
Utf8BOM 2 İlk ByteOfMark karakteriyle UTF8 kodlamasıyla kod metnini kodlayın.
Utf16BEBOM 3 İlk ByteOfMark karakteriyle UTF8 kodlamasıyla kod metnini kodlayın. Bazı barkod tarayıcılarda sorun olabilir.
ECIEncoding 4 ECIEncoding özelliğinde ayarlanan değerle kod metnini kodlayın. Bazı eski (2006 öncesi) barkod tarayıcılarda sorun olabilir.
ExtendedCodetext 5 FNC1 birinci konumu, FNC1 ikinci konumu ve çoklu ECI modlarını destekleyen Genişletilmiş Kanal modu.

Ayrıca bakınız