QrExtCodetextBuilder

QrExtCodetextBuilder class

QrEncodeMode’un Genişletilmiş Kod Metni Modu için 2D QR barkodları için genişletilmiş kod metni oluşturucu

Yönetilen karakterleri kaldırmak için görünür metni ayarlamak için BarcodeGenerator’ın TwoDDisplayText özelliğini kullanın.

public class QrExtCodetextBuilder : ExtCodetextBuilder

yapıcılar

İsimTanım
QrExtCodetextBuilder()Default_Constructor

yöntemler

İsimTanım
AddECICodetext(ECIEncodings, string)Genişletilmiş Kanal Tanımlayıcı ile kod metni ekler
AddFNC1FirstPosition()Genişletilmiş kod metni öğelerine FNC1’i ilk konuma ekler
AddFNC1GroupSeparator()Genişletilmiş kod metni öğelerine Grup Ayırıcı (GS - ‘\u001D’) ekler
AddFNC1SecondPosition(string)Genişletilmiş kod metni öğelerine ikinci konumda FNC1’i ekler
AddPlainCodetext(string)Genişletilmiş kod metni öğelerine düz kod metni ekler
virtual Clear()Genişletilmiş kod metni öğelerini temizler
override GetExtendedCodetext()Genişletilmiş kod metni listesinden Genişletilmiş kod metni oluşturur.

Örnekler

Bu örnek, Genişletilmiş Modda FNC1 ilk konumunun nasıl kullanılacağını gösterir.

[C#]
//kod metni oluştur
QrExtCodetextBuilder lTextBuilder = new QrExtCodetextBuilder();
lTextBuilder.AddFNC1FirstPosition();
lTextBuilder.AddPlainCodetext("000%89%%0");
lTextBuilder.AddFNC1GroupSeparator();
lTextBuilder.AddPlainCodetext("12345<FNC1>");

//kod metni oluştur
string lCodetext = lTextBuilder.GetExtendedCodetext();

//oluştur
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrErrorLevel = QRErrorLevel.LevelL;
	generator.CodeText = lCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Bu örnek, Genişletilmiş Modda FNC1 ikinci konumunun nasıl kullanılacağını gösterir.

[C#]
//kod metni oluştur
QrExtCodetextBuilder lTextBuilder = new QrExtCodetextBuilder();
TextBuilder.AddFNC1SecondPosition("12");
TextBuilder.AddPlainCodetext("TRUE3456"); 

//kod metni oluştur
string lCodetext = lTextBuilder.GetExtendedCodetext();

//oluştur
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrErrorLevel = QRErrorLevel.LevelL;
	generator.CodeText = lCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Bu örnek, Genişletilmiş Modda çoklu ECI modunun nasıl kullanılacağını gösterir.

[C#]
//kod metni oluştur
QrExtCodetextBuilder lTextBuilder = new QrExtCodetextBuilder();
TextBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.Win1251, "Will");
TextBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.UTF8, "Right");
TextBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.UTF16BE, "Power");
TextBuilder.AddPlainCodetext(@"t\e\\st");  

//kod metni oluştur
string lCodetext = lTextBuilder.GetExtendedCodetext();

//oluştur
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrErrorLevel = QRErrorLevel.LevelL;
	generator.CodeText = lCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Ayrıca bakınız