ParityByte

QrStructuredAppendParameters.ParityByte property

QR yapılandırılmış ekleme modu eşlik verilerini alır veya ayarlar.

public byte ParityByte { get; set; }

Ayrıca bakınız