SymbologyEncodeType

SymbologyEncodeType class

Semboloji kodlama türü. Instance. almak için EncodeTypes’a bakın

public class SymbologyEncodeType : BaseEncodeType

Özellikleri

İsimTanım
Classification { get; }Bu sembolojinin bir sınıflandırmasını alır.
TypeIndex { get; }Encode type dizinini alır
TypeName { get; }Encode type adını alır

yöntemler

İsimTanım
Equals(BaseEncodeType)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürBaseEncodeType değer.
override Equals(object)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürBaseEncodeType değer.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu döndürür.
GetString()BaseEncodeType örneğini eşdeğer dize temsiline dönüştürür. Dize biçimi: “Index:0; Name:Codabar”.
override ToString()Belirtilen BaseEncodeType’ın adını bir dize olarak döndürür.

Örnekler

Bu örnek, SymbologyEncodeType sınıfı örneğinin nasıl alınacağını gösterir.

[C#]
SymbologyEncodeType symbologyType = EncodeTypes.QR 
 
[VB.NET]
Dim symbologyType As SymbologyEncodeType 
symbologyType = EncodeTypes.QR

Ayrıca bakınız