Unit

Unit class

Boyut değerini farklı birimlerde belirtir (Piksel, İnç, vb.).

public sealed class Unit

Özellikleri

İsimTanım
Document { get; set; }Boyut değerini belge birimlerinde alır veya ayarlar.
Inches { get; set; }Boyut değerini inç cinsinden alır veya ayarlar.
Millimeters { get; set; }Milimetre cinsinden boyut değerini alır veya ayarlar.
Pixels { get; set; }Boyut değerini piksel cinsinden alır veya ayarlar.
Point { get; set; }Boyut değerini punto cinsinden alır veya ayarlar.
Resolution { get; }Çözünürlük

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)Bu örneğin ve belirtilen bir nesnenin, olup olmadığını belirler.Unit nesne, aynı değere sahip.
override GetHashCode()Bu nesnenin karma kodunu döndürür.
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürUnit .

Örnekler

Bu örnek, bir BarCode görüntüsünün nasıl oluşturulacağını ve kaydedileceğini gösterir.

[C#]
  using (BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128))
  {
      generator.Parameters.Barcode.BarHeight.Millimeters = 10;
      generator.Save("test.png");
  }

Ayrıca bakınız