Aspose.BarCode.Windows.Forms

Aspose.BarCode.Windows.Forms 1D/2D barkod üretimi ve çizimi için WinForms kontrollerini içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
AztecParametersUI için kullanıcı arayüzü sarmalayıcısıAztecParameters sınıf.
BarCodeGeneratorControl BarCode Windows Control, araç kutusu panelinize gidin ve Aspose.BarCode.dll, ekleyin ve BarcodeGeneratorControl’ün göründüğünü göreceksiniz. Sadece sürükleyip Windows formunuza bırakın. bkz. bkz.
CaptionUI için kullanıcı arayüzü sarmalayıcısıCaptionParameters sınıf.
CodetextParametersUI Kod metni parametreleri.
DataMatrixParametersUI için kullanıcı arayüzü sarmalayıcısıDataMatrixParameters sınıf.
Pdf417ParametersUI için kullanıcı arayüzü sarmalayıcısıPdf417Parameters sınıf.
QrParametersUI için kullanıcı arayüzü sarmalayıcısıQrParameters sınıf.
SpecificParametersUI Belirli parametreler.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IBarCodeGeneratorControl TypeConverters için IBarCodeGeneratorControl