CodetextParametersUI

CodetextParametersUI class

Kod metni parametreleri.

public class CodetextParametersUI

Özellikleri

İsimTanım
Alignment { get; set; }Kod metninin hizalamasını alır veya ayarlar. Varsayılan değer: StringAlignment.Center.
Color { get; set; }Görüntülenen CodeText’in Color. değerini belirtin. Varsayılan değer: Color.Black.
Font { get; set; }Görüntülenen CodeText yazı tipini belirtin. Varsayılan değer: Arial 5pt normal. FontMode, FontMode.Auto. olarak ayarlanmışsa yoksayılır
FontMode { get; set; }FontMode’u belirtin. FontMode Auto olarak ayarlanırsa, font boyutu xDimension değerine göre otomatik olarak hesaplanır. FontMode.Auto’nun özellikle AutoSizeMode.Nearest veya AutoSizeMode.Interpolation. ‘de kullanılması önerilir. Varsayılan değer: FontMode.Auto.
Location { get; set; }Görüntülenen CodeText Konumunu belirtin, CodeText’i gizlemek için CodeLocation.None olarak ayarlayın. Varsayılan değer: CodeLocation.Below.
Space { get; }içinde CodeText ve BarCode arasındaki boşlukUnitvalue. Varsayılan değer: 2pt. EAN8, EAN13, UPCE, UPCA, ISBN, ISMN, ISSN, UpcaGs1DatabarCoupon. için yoksayıldı
TwoDDisplayText { get; set; }2B barkodlarda kod metni yerine görüntülenecek metin. Şunlar için kullanılır: Aztec, Pdf417, DataMatrix, QR, MaxiCode, DotCode

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürCodetextParameters .

Ayrıca bakınız