DataMatrixParametersUI

DataMatrixParametersUI class

için kullanıcı arayüzü sarmalayıcısıDataMatrixParameters sınıf.

public class DataMatrixParametersUI

Özellikleri

İsimTanım
AspectRatio { get; set; }2D Barkod modülünün Yükseklik/Genişlik oranı.
CodeTextEncoding { get; set; }Codetext kodlamasını alır veya ayarlar.
Columns { get; set; }Sütun sayısı.
DataMatrixEcc { get; set; }Bir Datamatrix ECC türü alır veya ayarlar. Varsayılan değer: DataMatrixEccType.Ecc200.
DataMatrixEncodeMode { get; set; }Datamatrix barkodunun kodlama modu. Varsayılan değer: DataMatrixEncodeMode.Auto.
Rows { get; set; }Satır sayısı.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürDataMatrixParameters .

Ayrıca bakınız