Aztec

SpecificParametersUI.Aztec property

Aztek parametrelerini alır veya ayarlarAztecParameters . Aztek için kullanılır.

public AztecParametersUI Aztec { get; }

Ayrıca bakınız