Codablock

SpecificParametersUI.Codablock property

Codablock parametrelerini alır veya ayarlarCodablockParameters . CodablockF için kullanılır.

public CodablockParameters Codablock { get; }

Ayrıca bakınız