Code16K

SpecificParametersUI.Code16K property

Code16K parametrelerini alır veya ayarlarCode16KParameters . Code16K için kullanılır.

public Code16KParameters Code16K { get; }

Ayrıca bakınız