DataMatrix

SpecificParametersUI.DataMatrix property

DataMatrix parametrelerini alır veya ayarlarDataMatrixParameters . DataMatrix için kullanılır.

public DataMatrixParametersUI DataMatrix { get; }

Ayrıca bakınız