Postal

SpecificParametersUI.Postal property

Posta parametrelerini alır veya ayarlarPostalParameters. Postnet, Planet için kullanılır.

public PostalParameters Postal { get; }

Ayrıca bakınız