ToString

SpecificParametersUI.ToString method

Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürSpecificParametersUI .

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Bunu temsil eden bir dizeSpecificParametersUI.

Ayrıca bakınız