Aspose.BarCode.WPF

Aspose.BarCode.WPF 1D/2D barkod üretimi ve çizimi için araçlar içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
BarcodeGeneratorElement BarCodeGeneratorControl, bir WPF penceresinde veya sayfasında kullanılabilen bir WPF kontrolüdür.