Aspose.BarCode

Aspose.BarCode 1D/2D barkod üretimi ve çizimi için araçlar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
BarCodeExceptionBarkod görüntüsü oluşturma istisnasını temsil eder.
BuildVersionInfoGeçerli derleme sürümü bilgilerini içerir.
InvalidCodeExceptionKod metninde geçersiz karakterler bulunduğunda İstisna atılır.
LicenseBileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.
MeteredÖlçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
CustomerInformationInterpretingTypeAustralianPost BarCode için müşteri bilgilerinin yorumlanma türünü (CTable, NTable veya Other) tanımlar.