Aspose.BarCode

Aspose.BarCode 1D/2D barkod üretimi ve çizimi için araçlar içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
BarCodeException Barkod görüntüsü oluşturma istisnasını temsil eder.
BuildVersionInfo Geçerli derleme sürümü bilgilerini içerir.
InvalidCodeException Kod metninde geçersiz karakterler bulunduğunda İstisna atılır.
License Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.
Metered Ölçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
CustomerInformationInterpretingType AustralianPost BarCode için müşteri bilgilerinin yorumlanma türünü (CTable, NTable veya Other) tanımlar.