BarCodeException

BarCodeException()

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeException sınıf.

public BarCodeException()

Ayrıca bakınız


BarCodeException(string)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeException belirtilen hata mesajına sahip sınıf.

public BarCodeException(string message)
ParametreTipTanım
messageStringİstisnanın hata mesajı.

Ayrıca bakınız


BarCodeException(string, Exception)

Yeni bir örneğini başlatırBarCodeException belirtilen hata mesajı ve geçerli istisna ile sınıf.

public BarCodeException(string message, Exception innerException)
ParametreTipTanım
messageStringİstisnanın hata mesajı.
innerExceptionExceptionGeçerli istisna atılır.

Ayrıca bakınız