License

License class

Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.

public class License

yapıcılar

İsim Tanım
License() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
SetLicense(Stream) Bileşeni lisanslar.
SetLicense(string) Bileşeni lisanslar.

Örnekler

Bu örnekte, bileşeni içeren klasörde, çağıran derlemeyi içeren klasörde, giriş derlemesinin klasöründe ve ardından gömülü çağıran derlemenin kaynakları.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");


[Visual Basic]

Dim license As license = New license
License.SetLicense("MyLicense.lic")

Ayrıca bakınız