Metered

Metered class

Ölçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

public class Metered

yapıcılar

İsim Tanım
Metered() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
SetMeteredKey(string, string) Ölçülen genel ve özel anahtarı ayarlar
static GetConsumptionCredit() Tüketim kredisi alır
static GetConsumptionQuantity() size tüketim dosyası alır

Örnekler

Bu örnekte, ölçülen genel ve özel anahtarın ayarlanması denenecektir

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Ayrıca bakınız