Metered

Metered class

Ölçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

public class Metered

yapıcılar

İsimTanım
Metered()Default_Constructor

yöntemler

İsimTanım
SetMeteredKey(string, string)Ölçülen genel ve özel anahtarı ayarlar
static GetConsumptionCredit()Tüketim kredisi alır
static GetConsumptionQuantity()size tüketim dosyası alır

Örnekler

Bu örnekte, ölçülen genel ve özel anahtarın ayarlanması denenecektir

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Ayrıca bakınız