aspose.cells.json

DeAspose.Cells.Json namnutrymmet innehåller alla klasser av JSON.

Uppräkningar

UppräkningBeskrivning
JsonExportHyperlinkTypeRepresenterar typ av export av hyperlänkar till json.