aspose.cells.markup

DeAspose.Cells.Markup namnrymden innehåller klasser som representerar kunddefinierad semantik i ett dokument: smarta taggar, anpassade XML och fler uppmärkningstaggar.

Klasser

KlassBeskrivning
CustomXmlPartRepresenterar en anpassad XML-datalagringsdel (anpassad XML-data i ett paket).
CustomXmlPartCollectionRepresenterar en anpassad XML-datalagringsdel (anpassad XML-data i ett paket).
SmartTagRepresenterar en smart tagg.
SmartTagCollectionRepresenterar alla smarta taggar i cellen.
SmartTagOptionsRepresenterar alternativen för den smarta taggen.
SmartTagPropertyRepresenterar egenskapen för cellsmarta taggen.
SmartTagPropertyCollectionRepresenterar alla egenskaper för cellsmarta taggar.
SmartTagSettingRepresenterar alla SmartTagCollection-objekt i kalkylbladet.

Uppräkningar

UppräkningBeskrivning
SmartTagShowTypeRepresenterar showtypen för den smarta taggen.