aspose.cells.numbers

DeAspose.Cells.Numbers namnområdet innehåller alla klasser för att ladda och konvertera Apple Numbers-filer.

Klasser

KlassBeskrivning
NumbersLoadOptionsRepresenterar alternativen för att ladda Apple Numbers-filer.

Uppräkningar

UppräkningBeskrivning
LoadNumbersTableTypeIndikerar typ av laddningstabeller när vissa tabeller finns i ett ark.