aspose.cells.properties

DeAspose.Cells.Properties namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med anpassade och inbyggda kalkylbladsegenskaper som titel, nyckelord, företag etc.

Klasser

KlassBeskrivning
BuiltInDocumentPropertyCollectionEn samling av inbyggda dokumentegenskaper.
ContentTypePropertyRepresenterar identifieringsinformation.
ContentTypePropertyCollectionEn samling av ContentTypeProperty objekt som representerar ytterligare information.
CustomDocumentPropertyCollectionEn samling anpassade dokumentegenskaper.
CustomPropertyRepresenterar identifieringsinformation.
CustomPropertyCollectionEn samling av CustomProperty objekt som representerar ytterligare information.
DocumentPropertyRepresenterar en anpassad eller inbyggd dokumentegenskap.
DocumentPropertyCollectionBasklass för BuiltInDocumentPropertyCollection och CustomDocumentPropertyCollection samlingar.

Uppräkningar

UppräkningBeskrivning
PropertyTypeAnger datatyp för en dokumentegenskap.