aspose.cells.rendering.pdfsecurity

DeAspose.Cells.Rendering.PdfSecurity namnutrymme ger klasssäkerhetsalternativ för rendering av pdf.

Klasser

KlassBeskrivning
PdfSecurityOptionsAlternativ för kryptering och åtkomstbehörigheter för ett PDF-dokument.
PDF/A tillåter inte säkerhetsinställningar.