aspose.cells.settings

DeAspose.Cells.Settings namnområdet innehåller klasser som definierar inställningar för olika funktioner.

Klasser

KlassBeskrivning
PivotGlobalizationSettingsRepresenterar globaliseringsinställningarna för pivottabeller.