aspose.cells.slides

DeAspose.Cells.Slides namnområdet innehåller klasser som definierar inställningar för konvertering av Excel till PowerPoint.

Uppräkningar

UppräkningBeskrivning
AdjustFontSizeForRowTypeRepresenterar vilken typ av rader som ska justeras.
SlideViewTypeRepresenterar typen vid export till bilder.