aspose.cells.tables

DeAspose.Cells.Tables namnrymden innehåller klasser som representerar tabeller, rader, celler och deras formatering för Excel-kalkylbladsfiler.

Klasser

KlassBeskrivning
ListColumnRepresenterar en kolumn i en lista.
ListColumnCollectionRepresenterar en samling av alla ListColumn-objekt i det angivna ListObject-objektet.
ListObjectRepresenterar ett listobjekt på ett kalkylblad.
ListObject-objektet är en medlem av ListObjects-samlingen.
ListObjects-samlingen innehåller alla listobjekt på ett kalkylblad.
ListObjectCollectionRepresenterar en samling av ListObject objekt i kalkylbladet.
TableStyleRepresenterar bordsstilen.
TableStyleCollectionRepresenterar alla anpassade tabellstilar.
TableStyleElementRepresenterar elementet i tabellstilen.
TableStyleElementCollectionRepresenterar alla element i tabellstilen.
TableToRangeOptionsRepresenterar alternativen vid konvertering av tabell till intervall.

Uppräkningar

UppräkningBeskrivning
TableDataSourceTypeRepresenterar tabellens datakällastyp.
TableStyleElementTypeRepresenterar stilelementtypen Tabell eller Pivottabell.
TableStyleTypeRepresenterar den inbyggda tabellstilstypen.
TotalsCalculationBestämmer typen av beräkning i raden Totals i listkolumnen.