aspose.cells.vba

DeAspose.Cells.Vba namnutrymmet innehåller klasser för åtkomst till Visual Basic Analysis-projekt och moduler i Excel-kalkylbladsfiler.

Klasser

KlassBeskrivning
VbaModuleRepresenterar modulen i VBA-projekt.
VbaModuleCollectionRepresenterar listan med VbaModule
VbaProjectRepresenterar VBA-projektet.
VbaProjectReferenceRepresenterar referensen för VBA-projektet.
VbaProjectReferenceCollectionRepresenterar alla referenser till VBA-projekt.

Uppräkningar

UppräkningBeskrivning
VbaModuleTypeRepresenterar typen av VBA-modul.
VbaProjectReferenceTypeRepresenterar typen av VBA-projektreferens.