aspose.cells.webextensions

DeAspose.Cells.WebExtensions namnområdet innehåller klasser för åtkomst till Office-tillägget i Excel-filer.

Klasser

KlassBeskrivning
WebExtensionRepresenterar en Office-tilläggsinstans.
WebExtensionBindingRepresenterar ett bindande förhållande mellan ett Office-tillägg och data i dokumentet.
WebExtensionBindingCollectionRepresenterar listan över bindande relationer mellan ett Office-tillägg och data i dokumentet.
WebExtensionCollectionRepresenterar listan över webbtillägg.
WebExtensionPropertyRepresenterar en anpassad egenskap för Office-tillägg.
WebExtensionPropertyCollectionRepresenterar listan över webbtilläggsegenskaper.
WebExtensionReferenceRepresenterar identifiera leverantörens plats och version av tillägget.
WebExtensionReferenceCollectionRepresenterar listan över webbtilläggsreferenser.
WebExtensionTaskPaneRepresenterar ett kvarstående objekt i aktivitetsfönstret.
WebExtensionTaskPaneCollectionRepresenterar listan över aktivitetsfönstret.

Uppräkningar

UppräkningBeskrivning
WebExtensionStoreTypeRepresenterar butikstypen för webbtillägg.