DefaultEditLanguage uppräkning

DefaultEditLanguage uppräkning

Representerar standardspråket för redigering.

Typen DefaultEditLanguage avslöjar följande medlemmar:

Fält

FältBeskrivning
AUTORepresenterar automatiskt detekterande redigeringsspråk enligt själva texten.
ENGLISHRepresenterar engelska språket.
CJKRepresenterar kinesiska, japanska, koreanska språket.

Se även